Naša predanost zvanju je Vaša garancija uspjeha!

Iskoristite „last minute“ savjet što sa kriptovalutama do kraja poslovne godine i smanjite plaćanje poreza na dobit

Tržište kriptovaluta doživjelo je svoj vrhunac, a onda i strmoglavi pad ove godine. Trenutno je tržišna cijena dvije najpopularnije kriptovalute (Bitcoin i Ethereum) na vrijednostima od kraja 2020. i početka 2021. godine. To znači i vrlo veliki gubitak za one ulagače koji su ušli u investiciju kriptovalutama nakon toga perioda, kada je uslijedio streloviti rast cijena.

No ako ste ulagali dugoročno (višak novca) a ne špekulativno onda i sami znate da ovakve padove treba znati izdržati, stisnuti zube i gledati kako se investicija topi pa samim time niste u panici da prodate kriptovalute sada kada su na niskim razinama.

No da li bi ipak trebali razmisliti o prodaji svojih kriptovaluta i do sada odmah do 31.12.2022 godine?

Ovisno o tome kako ste i preko koga ulagali svakako možete uštediti nešto novaca i optimizirati svoju poreznu osnovicu.

Generalno ulagači ulažu u kriptovalute na dva načina:

  • Kao fizičke osobe
  • Putem pravne osobe

Ovisno koji ste put odabrali različiti je porezni i računovodstveni tretman ulaganja.

Ulagač fizička osoba

Generalno pravilo je da fizičke osobe na zaradu od kriptovaluta plaćaju porez na dohodak od kapitala. Porez na dohodak se plaća na realiziranu zaradu. Ključni podatak je da se realiziranom zaradom ne smatra prijelaz iz jedne kriptovalute u drugu kriptovalutu pa tako ako ste kupili Bitcoin i kasnije ga zamijenili sa Ethereum-om i pritom „zaradili“ sa stanovišta poreza na dohodak još uvijek niste realizirali svoj dobitak, pa na njega ne trebate plaćati porez na dohodak. Sa stanovišta dohotka od kapitala do realizacije kriptovalute dolazi kada se, u roku kraćem od dvije godine od stjecanja, kriptovaluta pretvori u Fiat odnosno u „pravi“ novac na tekućem ili žiro računu.

BitcoinUlagač pravna osoba

Pravne osobe (d.o.o, d.d.) obveznici su poreza na dobit. Kao i na svaku vrstu zarade i na zaradu od kriptovaluta će platiti porez na dobit (10% ili 18% ovisno o godišnjem prometu). Trenutak zarade kada ste zaradili na kriptovalutama je malo drugačiji od onog sa fizičkim osobama. Naime društva kapitala dužna su primjenjivati Zakon o računovodstvu, HSFI-e ili MSFI-e i shodno odabiru računovodstvenih politika pratiti ulaganja u kriptovalute bilo da se radilo o stjecanju kriptovaluta kupovinom ili „rudarenjem“. Pa se tako svaka promjena iz jedne kriptovalute u drugu smatra kao realizacija kupljenje kriptovalute, a zarada (kao razlika nabavne vrijednosti i prodajne ili zamijenjene vrijednosti) je bila oporeziva. Ovo je upravo bila vrlo neugodna tema za poduzetnike koji su ulagali unutar zadnje dvije godine jer bilo kakav pokušaj trgovanja ili zamjene kriptovalute je odmah bio oporeziv.

Stoga je dosta poduzetnika uložilo u novce u kriptovalutu i odlučilo ju zadržati u toj istoj kriptovaluti.

Samo svođenje vrijednosti kriptovalute na njenu tržišnu vrijednost, što bi po standardima svako društvo koje ulaže u kriptovalute trebalo raditi, neće biti dovoljno za umanjenje porezne osnovice. Ispravak vrijednosti će vam umanjiti rezultat poslovne godine ali obzirom da se radi o nerealiziranom gubitku će ući i u uvećanje porezne osnovice, te vam anulirati efekt knjiženja gubitka kroz RDG.

No sada je možda trenutak da se napravi jedna konverzija i iskoristi rigorozniji (u odnosu na ulaganje fizičke osobe) trenutak realizacije dobitka/gubitka u svoju korist. Pa tako ako imate kriptovalute u svome portfelju, utvrdite koji su ulazni parametri, usporedite sa današnjom tržišnom vrijednošću i ocijenite da li bi zamjenom iz recimo svog Bitcoina u Tether i nazad u Bitcoin dovoljno „izgubili“ na papiru u odnosu na nabavnu vrijednost. Taj gubitak je, obzirom da se sada radi o realiziranom gubitku (prelazak iz jedne vrste kriptovalute u drugu), porezno priznati gubitak i on vam umanjuje rezultat poslovanja i ovaj puta i poreznu osnovicu. Isto tako ako ste bili revni poduzetnik i radili ispravke vrijednosti u prethodnim godinama koji su ušli uvećanje porezne osnovice sada te, privremeno porezno nepriznate gubitke, iskoristite i dodatno umanjite porezno osnovicu.

I tako jednim jednostavnim potezom i konverzijom, unutar 15 minuta, ste optimizirali osnovicu poreza na dobit i barem malo ublažili efekt umanjenja vaše investicije. 

Karlovac

Trg Kralja P. Svačića 1, 47000 Karlovac
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 47 646 252
fax: +385 47 645 299

ZaGREB

Trakošćanska 6, 10000 Zagreb
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 1 485 5394
fax: +385 1 485 5394