Naša predanost zvanju je Vaša garancija uspjeha!

 

Zajedno s nogometnom euforijom u javnosti se ponovno javila jedna stara rana. Ulaganje u sport i naše sportaše. Iz naše male zemlje dolazi vrlo veliki broj iznimnih sportaša, ali kao rezultat njihovog truda, talenta i upornosti. Nažalost ili nasreću postoji jako veliki prostor za dodatna ulaganja, ali je premalo iskorišten. Mi ćemo se u ovom tekstu posvetiti ulaganju u pojedince i kako ta ulaganja mogu pomoći budućim talentima da se u potpunosti ostvare. U sustavu poreza na dohodak postoji niz neoporezivih primitaka o kojima smo već pričali, ali nismo se dotakli sporta. Dobra vijest je da zakonski okvir poreza na dohodak omogućava i neoporezive isplate primitaka našim sportašima koje isplatitelji iz sustava sporta ili državne i lokalne uprave mogu isplatiti.

Razlikujemo dvije kategorije neoporezivih primitaka sportaša. Primitke koji se ne smatraju dohotkom i primitke na koje se ne plaća porez na dohodak, tj. na njih se primjenjuje porezno oslobođenje.

Počnimo od nagrada koje se ne smatraju dohotkom. Zakon o porezu na dohodak u članku 8., stavak 1., točki 3. definira da se određene nagrade ne smatraju dohotkom i time ne podliježu plaćanju poreza na dohodak neovisno o svoti u kojoj se isplaćuju.                                                                                                            

Neki primjeri nagrada su:

  • Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“
  • Nagrade jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisane su statutom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i isplaćuju se iz sredstva proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Novčane nagrade za osvojenu medalju na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih te svjetskim i europskim prvenstvima

Druga vrsta nagrada su nagrade na koje se primjenjuje porezno oslobođenje. Radi se o detaljnije definiranim primitcima stoga ćemo svaki obraditi zasebno.

Počnimo od nagrada za športska ostvarenja po posebnim propisima.

Pravilnik o porezu na dohodak u članku 6. stavak 1., R.br. 7. propisuje da se sportašima kao nagrada za športska ostvarenja može neoporezivo isplatiti do 20.000,00kn godišnje. Ovu nagradu ovlašteni su isplaćivati Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih, nacionalni i športski savezi na razini gradova i županija te športske zajednice u gradovima i županijama i športski klubovi. Što se smatra nagradom određuje se Pravilnikom o kategorizaciji sportaša i Pravilnikom o mjerilima za dodjeljivanje nagrada sportašima za sportska ostvarenja. Novčana nagrada sportašima za športska ostvarenja isplaćuje se na žiroračun primatelja nagrade

Sljedeće na redu su šporstke stipendije.

Športskim stipendijama se smatraju olimpijske stipendije koje primaju športaši koji su ispunili odgovarajuću normu za nastup na olimpijskim igrama, a koju propisuje pripadajuća međunarodna športska asocijacija određenog športa za određenu disciplinu koja je uvrštena u program olimpijskih igara i stipendije kategoriziranih sportaša.sports stock

Slično kao i prethodno navedene nagrade ove stipendije isplaćuju Hrvatski olimpijski odbor, županijske i gradske športske zajednice, športski klubovi, Hrvatski paraolimpijski odbor i Hrvatski sportski savez gluhih. Moguće je da sportaš primi športsku stipendiju od nekoliko isplatitelja, ali svakako treba voditi računa o zadržavanju unutar poreznih okvira, a koji određuju da se mjesečno neoporezivo sportašu može isplatiti 1.750,00kn, tj. ukupno 21.000,00kn godišnje. Neoporezivo se priznaje iznos u ukupnoj svoti kumulativno za broj mjeseci za koji se stipendija isplaćuje, što znači da ukupni godišnji iznos može biti isplaćen i u kraćem razdoblju od godine dana.

Isplatitelji su dužni evidentirati i osigurati podatke o isplaćenim primicima po osnovi športskih stipendija. U slučaju da športske stipendije sportašu u poreznom razdoblju isplaćuju dva ili više isplatitelja, neoporeziva svota stipendija će se utvrditi se od ukupne svote športskih stipendija svih isplatitelja. Sportaš u tom slučaju treba isplatitelju prije isplate stipendije dostaviti vjerodostojne isprave o isplaćenim primicima po toj osnovi kod drugih isplatitelja.

Ako sportaš ostvaruje športsku stipendiju samo od jednog isplatitelja, obvezan mu je dati pisanu izjavu kojom potvrđuje da ne prima športske stipendije od drugih isplatitelja.

Važno je napomenuti da se športska stipendija i školska stipendija međusobno ne isključuju i da je moguće primiti obje stipendije, ali naravno do njihovog neoporezivog maksimuma (1.750,00kn mjesečno svaka). Obje vrste stipendija moraju biti isplaćene na žiroračun stipendiste.

Konačno dolazimo i do naknada sportašima amaterima na koje se ne plaća na porez na dohodak.

Kao naknade sportašima određene su naknade za putne troškove, naknade za smještaj i prehranu u vrijeme natjecanja i priprema i naknade za pojačanu prehranu. Na ime naknade takvih troškova sportašima je moguće isplatiti 1.750,00kn mjesečno neoporezivo.

Moguće je u jednom mjesecu isplatiti naknade za prethodne mjesece i tada će se neoporezive svote priznavati u njihovoj kumulativnoj vrijednosti za broj mjeseci kada su trebale biti isplaćene. Ako se naknade isplaćuju kod dva ili više isplatitelja, primatelj naknade obvezan je isplatitelju prije isplate dostaviti vjerodostojne isprave o ostvarenim primicima od tih vrsta naknada i drugih isplatitelja. Ukratko radi se o istim uvjetima kao i kod športske stipendije.

Športska udruga može kategoriziranom sportašu koji amaterski obavlja djelatnost dati određene naknade i potpore u iznosu od 1.750,00kn mjesečno neoporezivo.

Ove se naknade isplaćuju se isključivo na žiroračun primatelja naknade.

Temeljem svega navedenog možemo zaključiti da sa gledišta poreza na dohodak postoje razne mogućnosti potpore našim sportašima, nadamo se da će se ovakva praksa povezati i na veću sliku ulaganja i u same sportove i gradnju snažnije sportske infrastrukture.

Svim našim trenutnim i budućim sportašima želimo puno sreće uspjeha i da nam donesu još puno medalja! 😊

Karlovac

Trg Kralja P. Svačića 1, 47000 Karlovac
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 47 646 252
fax: +385 47 645 299

ZaGREB

Trakošćanska 6, 10000 Zagreb
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 1 485 5394
fax: +385 1 485 5394