Naša predanost zvanju je Vaša garancija uspjeha!

Svi smo svjesni naše obveze komunikacije sa našim lokalnim ispostavama Porezne uprave oko naših poreznih obaveza, ali postoji li i obaveza pozivanja ovlaštenog službenika Porezne uprave pri uništavanju robe? U praksi Porezne vlasti će najčešće tumačiti da je tome tako. No, čl. 26. Pravilnika o PDV-u ne slaže se s takvim stavom. Naime, u istom je članku propisano da se rashod dobara može priznati, ako je pri utvrđivanju činjeničnog stanja prisutan ovlašteni službenik Porezne uprave ILI ako porezni obveznik raspolaže odgovarajućom dokumentacijom nadležnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje. Dakle, Pravilnik nam govori da porezni obveznik ipak ima izbor. Ili pri uništenju imovine pozvati ovlaštenog službenika ili osigurati vjerodostojnu dokumentaciju kojom se oslobađate obveze pozivanja PU.

officeU slučaju da se odlučite pozvati službenika preporučamo sljedeću proceduru.

Za početak sastavite listu imovine koju planirate uništiti, npr. sitni inventar, roba, osnovna sredstva. Svakako fizički pregledajte imovinu s liste i utvrdite da je sve uneseno i fizički prisutno, sljedeće je vrlo važno jer će službenik obavljati uvid u popisanu imovinu. Najčešće će se fokusirati na najskuplje predmete s liste.

Nakon što sastavite listu uputite Poreznoj upravi zahtjev za izlazak na teren. Svakako ostavite  od 2 do 3 tjedna od slanja zahtjeva do samog uništenja kako bi Porezna stigla organizirati izlazak.

Pripremite prateće listove koje ćete potpisane i ovjerene sa slikovnom dokumentacijom proslijediti službeniku. Nakon što se obavili sve navedeno i dobili zapsinik od Porezne uprave temeljem istog zapisnika imate pravo otpisati uništenu imovinu kao porezno priznati rashod.

Dakle, odlučite li u postupku uništenja Vaše poslovne imovine koja nije više u funkciji obavljanja djelatnosti pozvati službenika Porezne uprave kako bi svjedočio uništenju ili odlučite istu zbrinuti kod ovlaštenog sakupljača otpada i o tome imate vjerodostojnu dokumentaciju, ispunili ste svoje obveze sukladno poreznim propisima kako bi se rashod te imovine mogao smatrati porezno priznatim troškom.

Karlovac

Trg Kralja P. Svačića 1, 47000 Karlovac
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 47 646 252
fax: +385 47 645 299

ZaGREB

Trakošćanska 6, 10000 Zagreb
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 1 485 5394
fax: +385 1 485 5394