Naša predanost zvanju je Vaša garancija uspjeha!

Investicijski projekti i EU fondovi

 

Za klijente koji investiraju, dižu kredite ili se natječu za bespovratna sredstva brinu se kvalitetni i iskusni projektanti. Naši zaposlenici školovani su na FOIP-u koji je garancija kvalitete i ozbiljnosti financijsko-investicijskog projektiranja. Surađujemo s krugom kvalitetnih savjetnika koji vam mogu pomoći u dobivanju sredstva iz Fondova.

EU Fondovi

/ Financijski planovi za potrebe EU fondova
/ Savjetovanje o mogućnostima financiranja iz fondova EU

Ovisno o visini i tipu ulaganja vršimo izradu:

/ investicijskih projekata sukladno metodologiji HBOR-a
/ poslovnih planova za potrebe poslovnih banaka
/ ocjene investicije i testiranje modela (statička i dinamička analiza, analiza osjetljivosti)
/ pripreme kompletne dokumentacije potrebne za podizanje kredita u poslovnim bankama
/ ocjene boniteta poduzeća
/ studije izvedivosti
/ due diligence

Postani član RKR tima i doprinesi da zajedno budemo još bolji i uspješniji!

Više informacija
Karlovac

Trg Kralja P. Svačića 1, 47000 Karlovac
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 47 646 252
fax: +385 47 645 299

ZaGREB

Trakošćanska 6, 10000 Zagreb
Email: rkr@rkr.hr
tel: +385 1 485 5394
fax: +385 1 485 5394